Powrót

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Serwis Rodzin Szynaka
PREZYDENT LEON BARCISZEWSKI - ODSŁONIĘCIE TABLICY PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 11. Październik 2013 10:39

PREZYDENT LEON BARCISZEWSKI - ODSŁONIĘCIE TABLICY

Pomninik Prezydenta Leona Barciszewskiego w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Przyjaciół Sanktuarium Tuleckiego wraz z kustoszem ks. prob. Marianem Liberą mają zaszczyt zaprosić w czwartek 24 października 2013 roku na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej najwybitniejszego syna ziemi Tuleckiej, Prezydenta Leona Barciszewskiego.

Leon Barciszewski polski działacz samorządowy, dyplomata, prezydent Gniezna i Bydgoszczy wpisał się na karty historii jako obrońca Polski i polskości.

Urodzony w Tulcach 10 maja 1883 roku, w Sanktuarium Tuleckim przyjął chrzest i bierzmowanie, a w cieniu tej świątyni uczęszczał do szkoły podstawowej. Leon Barciszewski od 1920 r. był żonaty z Zofią z Szynaków, córką Mariana Szynaki, działacza Związku Przemysłowców w Berlinie i współzałożyciela Związku Polaków w Niemczech. Miał syna Janusza (ur. 1921 w Essen) i córkę Danutę (ur. 1925 w Gnieźnie), zamężną Borkowską. Syn Janusz (w 1939 r. maturzysta) został zamordowany wspólnie z ojcem przez hitlerowców w nieudokumentowanym miejscu.

W trakcie obchodów 650 - lecia istnienia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny chcemy uczcić pamięć Prezydenta Barciszewskiego oraz wybitnego Polaka i patrioty, który powiedział: „Urzędnicy (…) są sługami społeczeństwa, miasta i Państwa”.

Program uroczystości:

17.30 – wspomnienie o Prezydencie Leonie Barciszewskim - scenka,
17.45 – krótka prezentacja sylwetki i działalności Prezydenta.
18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski – seniora, który wygłosi kazanie, a po Eucharystii poświęci tablicę pamiątkową

http://tulce.archpoznan.pl/

 
JAN SZYNAKA ur. 1961 r. - "ZAWSZE BLISKO LUDZI" PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 30. Wrzesień 2013 21:01

Zawsze blisko ludzi” - to motto, myśl przewodnia właścicieli, a zarazem kierownictwa firmy SZYNAKA – MEBLE.

Firma rodzinna prowadzona przez p. Jana Szynakę jest wyznacznikiem rozwoju rodzimego przemysłu, jednocześnie wpisuje się silnie w tradycję lokalną idei rozwoju polskiego przemysłu na Pomorzu i w Wielkopolsce. Ideologicznie jest bliska hasłom, które pod koniec XIX wieku i na początku XX głosili wywodzący się z Ziemi Lubawskiej przemysłowcy, działacze społeczni i patriotyczni, jakimi byli Władysław Berkan i Marian Szynaka. Jednak pan Jan Szynaka poszedł o krok dalej, nie musi już bronić jak jego poprzednicy stanu posiadania polskiego przemysłu przed niemieckimi inwestorami, ale może być równorzędniym partnerem biznesowym naszych zachodnich sąsiadów. Jednocześnie polityka rozwojowa firmy uwzględnia odpowiedzialność za swoich pracowników i ich rodziny. Przedsiębiorstwo podejmuje liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i jej rozwoju. Angażuje się w liczne akcje społeczne na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Taka strategia, gdzie rozwojowi przemysłu towarzyszy działalność społecznikowska, jest silnie zakorzeniona w tradycji patriotycznej byłego zaboru pruskiego. Z tych wzorców niewątpliwie korzysta p. Jan Szynaka, decydując nie tylko o obecnym wizerunku przedsiębiorstwa, ale także o jego perspektywach rozwojowych.

 

 

Na zdjęciu rodzina p. Jana Szynaki, od lewej stoją syn Michał, małżonka

Alina Róża, córka Aleksandra, córka Gabriela, córka Anna i p. Jan Szynaka

 


Pan Prezes Jan Szynaka skrzętnie buduje tradycję swojej firmy, między innymi

gromadząc pamiątki rodzinne, dyplomy i nagrody zdobyte przez jego firmę.

 

 

 

Certyfikaty i nagrody dla Firmy SZYNAKA

Obserwując i jednocześnie podziwiając, z pewnego dystansu, osiągnięcia tej rodzinnej polskiej firmy – nie chcemy, a nawet nie mamy ambicji do jakiegokolwiek szczegółowego komentarza, a tym bardziej oceny dotychczasowego dorobku i polityki biznesowej firmy.

Nie jesteśmy jednak w stanie skrywać tego co nam szczerze imponuje, co nas cieszy. Pomijamy w tym miejscu zbieżność naszych nazwisk i odległe koneksje genealogiczne.

Również w hierarchii naszych wartości poczesne miejsca zajmują szacunek do dorobku przodków, tradycje rodzinne, przywiązanie, miłość do swojej „małej ojczyzny".

Głównym celem poszukiwań genealogicznych jest odkrywanie „korzeni” , możliwie jak najgłębsze odtworzenie historii i wzajemnych powiązań wielu pokoleń naszych przodków.

W odniesieniu do współczesnych zmienników w sztafecie pokoleń, znajdujących się w pełni sił twórczych i ich dzieci, możemy jedynie zaawizować ich obecność w drzewie genealogicznym rodziny.

 

Edmund i Robert Szynaka

 

 

PS. Szanowny Panie Prezesie – dziękujemy za życzliwość, udostępnienie materiałów i pamiątek rodzinnych. Liczymy na dalsze kontakty.

Żartobliwie konkludując - my też zajmujemy się obróbką drewna - tyle , że to nasze to drzewo genealogiczne.

 
GENEALOGIA JANA SZYNAKI (1920 - 1985) - PREKURSORA BIZNESOWYCH SUKCESÓW FIRMY SZYNAKA- MEBLE PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 26. Wrzesień 2013 21:03

GENEALOGIA JANA SZYNAKI   (1920 - 1985) - PREKURSORA BIZNESOWYCH SUKCESÓW FIRMY SZYNAKA - MEBLE

 

 

 Odtwarzanie powiązań genealogicznych, nawet w obrębie jednej rodziny często nastręcza wiele kłopotów i trudności  (np. materiały źródłowe znajdują się w wielu często odległych od siebie  miejscowościach ). Do wyjątkowych a zarazem szczęśliwych należą sytuacje, w których większość potrzebnych nam danych znajduje się w księgach jednej parafii, w jednym archiwum. Takie precedensowe okoliczności mają miejsce w odniesieniu do analizowanego przypadku. Najstarszymi  udokumentowanymi przodkami dla wielu rodzin Szynaków w tym

i Pana Jana Szynaki w układzie chronologicznym są :

 

 

                             IGNATIUS SZYNAKA i EWA ORZECHOWSKA ślub ok.1781/2

                              *ok. 1749

                               †14.05.1829    

                                                                     ↓

Marianna

Anna

Anna

ADAM  i MAGDALENA FAFIŃSKA            

*15.11.1791

†05.05.1856

 ślub 21.02.1811 Złotowo

 

Eva

Ignatius

                                                                                                               ↓

           Antoni

         Adam

Joseph

  IGNATIUS i MARIANNA WIERZBOWSKA

*30.07.1817

 ślub 26.10.1844 Złotowo

                ↓                                                            

JOSEPH i     CATHERINA FAFIŃSKA

*11.10.1845

Ślub 25.11.1876

Barbara

Joannes

Catherina

Antonius

Antonius

             ↓

   JANNES (JAN )i JADWIGA ŁUGIEWICZ

* 29.10.1877                 * 14.10.1887

†08.10.1960                 †27.12.1970

                  Ślub ok.1908/09

 

Marianna

 

Barbara

 

Anna

 

Joseph

                                                                             ↓

 

Bronisława

(Jaroszewska)

 

 

Józef

 

Bolesław

JAN  i CZESŁAWA

                             SZYMAŃSKA

*29.04.1920

†05.08.1985

 Ślub 17.09.1947

  

Apolonia

Jaroszewska)

 

Antoni

 

Jadwiga

Bladowska

                                                                                                                                          ↓

Henryk

*1948 - +2013

Helena

*1950

Barbara

*1951

Józef

*1954

   Teresa

   *1955

   JAN           i  ALINA

*1961

 

  

  Pan Jan Szynaka urodził się 29.04.1920 roku w Złotowie. Zostało to udokumentowane w Księdze Chrztów pod pozycją nr 11.Jego     rodzicami byli  Jan Szynaka (posiedziciel) i Jadwiga Ługiewicz. Chrzest odbył się 01.05. 1920 roku, a rodzicami chrzestnymi byli   Władysław Ługiewicz z Rożentala i Emilia Górzyńska ze Złotowa.  

   W rubryce uwagi cytowanej Księgi widnieje naniesiony później wpis ”matrimonium cum Szymańska Czesława 17.09.1947 „. 

 Omawiany Jan Szynaka miał trzy siostry : Bronisławę , Apolonię i Jadwigę oraz trzech braci : Józefa, Bolesława i Antoniego. Naukę zawodu pobierał Jan u swojego ojca.

W czasie II wojny światowej, już jako czeladnik stolarski, trafia do armii gen. Andersa. Zaświadczenie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii stwierdza między innymi „ Służył we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie aż do ostatecznego zwolnienia celem repatriacji do Polski „ (17 maja 1947 roku). W rubryce Medale i Odznaczenia odnotowano : Brytyjski

Medal Wojenny 1939-45”. Nie zamierzamy powielać informacji z życiorysu Pana Jana (seniora) , które zawiera bardzo ciekawy artykuł w Rzeczypospolitej - „ Klan Szynaków od kołodzieja do biznesmena”- znajduje się on na linku naszej strony internetowej. Jest osiągalny jednym kliknięciem myszki komputerowej dla każdego czytelnika „Serwisu Rodzin Szynaka”.

Pan Jan Szynaka zmarł 5 sierpnia 1985 roku w Lubawie, pochowany został na miejscowym cmentarzu.

Naszym uzupełnieniem do biografii Pana Jana są przede wszystkim: jego wywód genealogiczny sięgający połowy XVIII wieku, dane z ksiąg chrztów i ślubów parafii Złotowskiej, zdjęcia odznaczenia brytyjskiego za udział w II wojnie Światowej i kopie dokumentów ilustrujące jego działalność rzemieślniczą.

 Stosowne wyjaśnienia odnośnie zdobytych materiałów i danych zamieścimy w kolejnych relacjach w naszym Serwisie.

                                            

     Z poważaniem

     Edmund i Robert Szynaka

 

 
Czy Pani/Pan jest z "tych" Szynaków? PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 11. Wrzesień 2013 21:17

     Takie lub podobne, dziś już trochę staroświecko brzmiące pytanie otrzymało prawdopodobnie wielu spośród Państwa.

     Wprawdzie trudno było natychmiast i jednoznacznie określić co pytający miał na myśli, ale z reguły w podtekście leżała chęć wyjaśnienia ewentualnych rodzinnych związków pytanego z kimś co najmniej szerzej znanym miejscowej opinii społecznej, a noszącym nasze nazwisko.

     W przypadku Szynaków, po zebraniu sporej ilości materiałów genealogicznych, możemy śmiało stwierdzić, że odpowiedź twierdząca na tytułowe pytanie zawiera relatywnie niewielkie ryzyko pomyłki.

       Oczywiście nie przesadzamy definitywnie o bliskim stopniu wzajemnego spokrewnienia każdego noszącego to nazwisko.

       Fakt, że np. pra-pra-pradziadkowie byli braćmi absolutnie nie stanowi dzisiaj przesłanek do funkcjonowania jakichkolwiek więzi i kontaktów rodzinnych.

       Jednakże w sensie badawczym mamy do czynienia z fenomenem polegającym, mimo upływu wieków, na   utrzymywaniu się naszego nazwiska na dość zwartym układzie terytorialnym,     a jednocześnie możliwości pokazania, że sporadycznie spotykani ludzie o tym nazwisku w innych regionach kraju mają w większości świadomość skąd wywodzili się ich przodkowie (w tym miejscu proponuję mapę z portalu " moi krewni" ilustrującą występowanie nazwiska Szynaka).

     Znajomość głębokich korzeni swojej rodziny i jej matecznika terytorialnego są dla wielu ludzi we współczesnym świecie podstawą autentycznej dumy, satysfakcji i lokalnego patriotyzmu względem swojej "małej ojczyzny".

     Warto to szanować i o tym pamiętać.

                   Edmund i Robert Szynaka

 
Bolesław Szynaka - zdjęcia nadesłane przez p, Józefa Bladowskiego - z rodzinnego archiwum PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 10. Wrzesień 2013 21:46

BOLESŁAW SZYNAKA JAKO NAUCZYCIEL LICEUM PEDAGOGICZNEGO W KWIDZYNIE


PODPISY UCZNIÓW B. SZYNAKI - REWERS ZDJECIA

BOLESŁAW SZYNAKA Z BRATEM ANTONIM - ZAMORDOWANYM PRZEZ NIEMCÓW

W BESARABII

 
MARIAN SZYNAKA - "ZŁOTOWIANIN W BERLINIE" PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 09. Wrzesień 2013 20:05

MARIAN SZYNAKA -   „ ZŁOTOWIANIN W BERLINIE”

 

         W historii towarzystw i organizacji polskich działających w Berlinie w latach dwudziestych ubiegłego wieku bardzo aktywną rolę odgrywał MARIAN SZYNAKA. Pełnił między innymi w 1924 roku funkcję prezesa Związku Towarzystw Polskich w Berlinie oraz członka Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech.

       W książce „Polacy w Berlinie. Przyczynek do historii wychodźctwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby” – Drukarnia Inowrocław 1937 – można znaleźć kilka interesujących informacji i szczegółów odnośnie jego działalności, np. na stronie 300 wyżej wymienionej publikacji czytamy: „ Wśród aktywów przejętych ze „Skarbony ”(nazwa banku) znajdowało się 24 300 marek, które zostały przekazane na ręce Mariana Szynaki – prezesa Rady Nadzorczej Banku Przemysłowców i równocześnie prezesa Związku Towarzystw Polskich z przeznaczeniem na pomoc dla polskich organizacji”.

     Na stronach serwisu Rodzin Szynaka zamieszczaliśmy parokrotnie wycinki prasowe dotyczące jego działalności w Berlinie jak i w Polsce.

     Wywód genealogiczny Mariana Szynaki świetle zebranej dokumentacji prezentuje się następująco:

Marian Szynaka urodził się w Złotowie k. Lubawy 14 października 1872 roku (zmarł 7 listopada 1951 r. w Szamotułach).

Jego ojcem był Andreas (Andrzej ) Szynaka( ur. 22.09.1828 r.), matką zaś Katherina (Katarzyna) Klonowska.

Dziadkiem Mariana Szynaki, a ojcem Andreasa był Adam Szynaka, (ur. 15.11.1791 r., zm.05.05.1856r.), babką zaś Magdalena Fafińska. Ich ślub odbył się 21.02.1811 r. w Złotowie. Dziadek miał wówczas lat 20 a jego żona 21. Para ta miała 10-cioro dzieci.

Pradziadkiem Mariana Szynaki był Ignatius (Ignacy) Szynaka urodzony około 1749 roku w Złotowie, zmarł w wieku 80 lat w roku 1829, prababcią zaś Ewa Orzechowska z Omula.

     Ciekawą informacją odnośnie Mariana Szynaki jest to, że jego córka Zofia była żoną zamordowanego przez hitlerowców w 1939 roku Prezydenta Bydgoszczy - Leona Barciszewskiego - wyjątkowej, pomnikowej postaci, która zapisała się w historii miasta nie tylko z racji męczeńskiej śmierci, ale także sukcesów gospodarczych jakie odnotowała Bydgoszcz w trakcie jego prezydentury ( wybrano go w 1932 roku (sic!) na dwunastoletnią kadencję.

   Powracając do Mariana Szynaki – liczymy podobnie jak w wielu wcześniejszych przypadkach na pomoc Państwa w uzupełnieniu bądź korekcie przedstawionych informacji.

  

                    Edmund i Robert Szynaka

 

 

 

 

 

. odgrywał MARIAN SZYNAKArganizacji polskich działających w Berlinie w latach dwudziestych ubiegłego wieku bardzo aktywną ro

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Reklama
Copyright © 2019 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

CZY WIESZ, ŻE...


25 maja 1997 r.
A.D.:
Odbyło się referendum konstytucyjne. Przy niewielkiej frekwencji; większość, 53 proc., zagłosowała za przyjęciem ustawy zasadniczej.
Get Adobe Flash player

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

SONDA

Co chciałbyś wiedzieć o swoich przodkach?
 

GOŚCIE ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Edmund Szynaka - Bruksela